Zinloos statement

Redelijk ongemakkelijk wanneer advocaten de belangen verdedigen van hun cliënt via de media. Dat roept ook de vraag op welk belang van de cliënt ermee gediend is. Ficq & Partners Advocaten menen namelijk dat het belang van hun cliënt ernstig geschaad wordt als de heer De Vries bij RTL Boulevard zijn - al dan niet selectieve - interpretatie van kennelijke geluidsbestanden geeft. Daarbij lijkt het belang van de cliënt van mr. Ficq voornamelijk te worden geschaad aangezien dan kennelijk bij een groot publiek de indruk zal ontstaan dat Holleeder een authentieke verklaring zou hebben afgelegd in plaats van een leugenachtige.

Nou en? zou je denken. Ficq haar cliënt wordt toch niet door een volkstribunaal geoordeeld? Wat maakt het nu in vredesnaam uit dat het grote publiek in de visie van mevrouw Ficq op het verkeerde been wordt gezet? Dat de eer en goede naam van haar cliënt daaronder lijdt, kan zo zijn, maar helpt media aandacht nu werkelijk omdat onheil te voorkomen? Dat lijkt mij niet. Bovendien ontstaat onwillekeurig de indruk dat het niet zozeer de belangen van mevrouw Ficq haar cliënt in het geding zijn, maar vooral haar eigen integriteit op het spel staat. Dat op zichzelf is uiteraard een serieuze aangelegenheid, maar ook dat rechtvaardigt geen openbaar gemaakt statement voor kennelijk het brede publiek. Nog los van het feit dat het nogal een gedrocht van een statement is, omdat je bijna daderkennis moet hebben om de inhoud van het statement te kunnen doorgronden. Het grote publiek, dat kennelijk met dit statement moet worden geïnformeerd, zal er vermoedelijk niet erg veel van begrijpen; zeker niet als er woorden worden gebruikt als ‘geplugd’. Kennelijk een populair woord, want het wordt meermalen in de tekst van het statement gebruikt. Als het grote publiek zou moeten worden geïnformeerd, ligt het voor de hand om daarop het taalgebruik ook enigszins aan te passen. Vermoedelijk dat maar weinig mensen in het grote publiek weten  wat er met ‘geplugd’ bedoeld wordt. Merkwaardig is bovendien dat het een statement betreft tegen uitspraken en aandacht die door Peter R. de Vries nog moeten worden gedaan in RTL Boulevard. Dat lijkt mij nogal voorbarig.

Het genereert in ieder geval aandacht in de media en misschien is het daar uiteindelijk om te doen. Wat daarvan het precieze belang is, ontgaat mij. Het lijkt veel logischer dat mevrouw Ficq de belangen van haar cliënt behartigt daar waar dat hoort, namelijk ten overstaan van de rechter in de rechtbank. En als het eigenbelang in deze een rol speelt, ligt het ook veel meer voor de hand dat mevrouw Ficq zich wendt tot Peter R. de Vries om hem ervan te overtuigen dat zijn visie op de Holleeder-tape fout is. Als het dan allemaal zo evident onjuist is en kennelijk zelfs leugenachtig zou zijn wat, naar verwachting,  Peter R. de Vries in RTL Boulevard gaat becommentariëren, zou het treffen van civiele maatregelen, wellicht zelfs een kort geding, veel meer voor de hand liggen.

Uiteraard levert het leuke journalistiek op en valt er enige sensatie te beleven, maar het nut ervan ontgaat mij volkomen. Het heeft er bijna de schijn van dat strafrecht en het werkzaam zijn als strafrechtadvocaat een dusdanige eigen wereld is geworden dat die wereld haast een beetje los staat van de werkelijkheid. Natuurlijk is Holleeder een belangwekkend figuur binnen de misdaad. En uiteraard speelt Holleeder bij een aantal mensen tot de verbeelding, maar de zucht naar media aandacht en de overdadige aandacht van de media zelf, lijkt mij onevenredig groot. Dat Holleeder wellicht strafbare feiten heeft gepleegd, betrokken is bij te verwerpen misdragingen, rechtvaardigt op zichzelf niet zoveel aandacht. Dat zou anders zijn als Holleeder maatschappelijke ontwrichting zou hebben veroorzaakt, maar daarvan is geen sprake. Het is dan ook tamelijk vreemd dat telkens de zaak Holleeder en andere kopstukken uitgebreid in de media aandacht krijgen. Voor de inhoudelijke strafzaak lijkt het ook weinig van invloed, zodat het voor de hand ligt dat mevrouw Ficq doet waar ze goed in is, pleiten bij de rechtbank. De mediastunt door een vroegtijdig statement af te geven, is eerder zinloos dan zinvol. Het getuigt van weinig smaak en draagt niet of nauwelijks bij aan een goede strafrechtspleging. En het grote publiek is echt niet geïnteresseerd in  een inhoudelijke discussie over Holleeder-tapes, hooguit vindt het de sensatie leuk. Het zou van wijsheid getuigen als mevrouw Ficq voortaan haar publieke statement bewaart tot in de rechtbank. Het is te hopen dat ook de Orde van Advocaten inziet dat deze vorm van belangenbehartiging niet vruchtbaar is, omdat in gemoede niet valt in te zien welk belang erbij gebaat is het debat door middel van openbare statements te voeren, hoogstens dat toch het eigenbelang van de advocaat er baat bij heeft. Dat is evenwel te weinig om dit gedrag te accepteren, zou ik zeggen.

 

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
Fill in the blank.