Oorverdovend stil

Inmiddels is het alweer ruim een week geleden dat ik mijn blog ‘doorgestoken kaart’ publiceerde. Honderden mensen hebben haar gelezen en tientallen hebben erop gereageerd. De Nederlandse Orde Van Advocaten berichtte in een tweet op de blog dat zij nog maar recentelijk kennis had genomen dat de pilot van LegalGuard met de Raad voor Rechtsbijstand deze maand is begonnen; de Orde beloofde met een reactie te komen. Echter, tot op dit moment is volgens mij iedere verklaring uitgebleven. Het is oorverdovend stil vanuit de Orde, terwijl de minister voor Rechtsbescherming zijn onzalige plannen steeds verder uitrolt, er ernstige bezwaren zijn tegen de pilot en het televisieprogramma Radar afgelopen week onthulde dat rechtsbijstandverzekeraars zaken uitbesteden aan netwerkkantoren die, op hun beurt, de zaken uitbesteden aan andere juristen tegen bizar lage vergoedingen.

De vraag is waarom de Orde zo oorverdovend stil is als het gaat om de pilot van LegalGuard en de Raad voor Rechtsbijstand? Een pilot die rammelt aan alle kanten, die veel vragen oproept, tot kamervragen aan toe, is toch echt wel de moeite waard  om daarover een standpunt in te nemen in het belang van pro-deo advocaten en rechtzoekenden. De Orde zou toch in het belang van de advocatuur betrokken willen zijn en invloed willen hebben op de pilot en bovendien weten hoe de pilot precies is georganiseerd? Echter, de stilte vanuit de Orde wekt bijna de indruk dat het de Orde nauwelijks iets interesseert. Kennelijk zijn er belangrijkere zaken om zich druk over te maken. En toch is dat laatste bijzonder vreemd; een niet-onaanzienlijk deel van de beroepsgroep werkt op basis van gefinancierde rechtsbijstand, terwijl zij er toch op mogen rekenen dat een beroepsorganisatie, waarvan zij verplicht lid zijn en waarvoor zij een jaarlijkse bijdrage betalen, hun belangen in Den Haag waarborgt.

De rechtsbijstandverzekeraars hebben het wat dat betreft beduidend beter voor elkaar. Zij zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars en hebben daarmee een lobbyist in de Tweede Kamer. Dat verklaart ook vermoedelijk de herkomst van minister Dekker zijn plannen, het werkbezoek van Sander Dekker aan Achmea, het op de website van het ministerie daarover gemaakte promotiefilmpje en de pilot. Het Verbond voor Verzekeraars heeft in zijn visiedocument al laten merken geïnteresseerd te zijn in gefinancierde rechtsbijstand omdat de vrije advocaatkeuze negatieve invloed kan hebben op de rechtsbijstandverzekeraars. Bovendien ervaart hij dat jongeren minder geneigd zijn zich te verzekeren voor rechtsbijstand, zodat het belangrijk is andere businessmodellen te ontwikkelen. En dat hij het serieus meent, blijkt uit het feit dat de verzekeraars nauw betrokken lijken bij de stelselherziening gefinancierde rechtsbijstand. Uit kamervragen van de heer Nispen blijkt zelfs dat hij suggereert dat de Verbond van Verzekeraars betrokken zou kunnen zijn bij het beantwoOrden van Kamervragen over rechtsbijstand. Dat zou toch tamelijk bizar zijn.

Overigens versterken de kamervragen het vermoeden dat in ieder geval rechtsbijstandverzekeraars actief erop inzetten onderdeel te kunnen wOrden van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Het is daarom raadselachtig dat de Orde zich in stilzwijgen hult en onzichtbaar is in deze kwestie. Het kan toch niet waar zijn dat de Orde van advocaten zich het kaas van het brood laat eten door het Verbond van Verzekeraars; dat is niet in het belang van rechtzoekenden, zo heeft Radar laten zien, maar evenmin dient het de belangen van de advocatuur.

Het wordt serieus tijd dat de Orde het stilzwijgen verbreekt en de minister het vuur aan de schenen legt over zijn plannen om de gefinancierde rechtsbijstand te wijzigen en niet te accepteren dat Achmea een ‘carte blanche’ heeft van de minister om, met een onvoldoende transparante pilot, de waarborgen voor hoogwaardige gefinancierde rechtsbijstand in gevaar te brengen. En er is alle reden om de pilot te wantrouwen en uiterst kritisch te bejegenen al was het maar omdat kennelijk de Orde niet behoort tot de groep maatschappelijke organisaties die de pilot begeleiden, omdat andere maatschappelijke organisatie in de consumentensector een klankbordgroep vormen die de pilot monitoren en de de kwaliteit van de pilot zouden moeten waarborgen. Wie dan die organisaties zijn en welke competenties zij hebben om de pilot te monitoren of over welke bevoegdheden zij beschikken om de kwaliteit van de pilot te waarborgen, is namelijk volkomen onbekend. In ieder geval blijkt eruit dat het niet de minister zelf is die instaat voor de kwaliteit van de pilot. De indruk die dit wekt is dat het ministerie zich afzijdig houdt, maar straks wel de uitkomsten van de pilot gebruikt om het stelsel van rechtsbijstand te veranderen.

Als er nu één maatschappelijke organisatie is die verstand heeft van hoogwaardige rechtsbijstand aan consumenten is dat de beroepsgroep van advocaten, zodat het achterdocht wekt als de Orde daarbij niet betrokken is. Dat zou ook bij de Orde van Advocaten alle alarmbellen moeten hebben doen laten rinkelen, maar in werkelijkheid lijkt eerder sprake van het tegendeel; De Orde van Advocaten is muisstil. Ondertussen lobbyt het Verbond van Verzekeraars lustig verder en fluistert hij minister Sander Dekker in hoe pro-deo zaken strategisch bij hem kunnen wOrden ondergebracht. Het wordt daarom hoog tijd dat de Orde van Advocaten voluit haar verantwoOrdelijkheid neemt in het belang van rechtzoekenden en de advocatuur.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
Fill in the blank.