Klaas Dijkhoff

Klaas Dijkhoff heeft het helemaal gehad met de Rooms Katholieke Kerk waartoe hij tot voor kort behoorde. Daarvan maakt hij publiekelijk gewag door een open brief aan kardinaal Eijk te sturen. Deze brief is zelfs gepubliceerd op de website van de VVD. Uit deze brief leid ik af dat Dijkhoff de inhoud van het Roomse geloof al veel eerder vaarwel heeft gezegd, maar om nostalgische redenen zijn kerklidmaatschap niet heeft opgezegd. Dat op zich zegt ook iets over de plaats die de kerk in Dijkhoff's leven kennelijk toch altijd heeft ingenomen.

Burgemeester van Amsterdam

Burgemeester Halsema van Amsterdam doet stevige uitspraken in het interview met AT5. Kennelijk beoogt zij duidelijk te maken dat deze linkse burgemeester hard optreden niet uit de weggaat en dat dit dus niet alleen is voorbehouden aan rechtse liberale bestuurders. Tenminste het is te hopen dat dit de reden is waarom mevrouw Halsema zulke stevige uitspraken heeft gedaan.

Nieuw Jeruzalem

Welkom in de kerk, een rustplaats voor je ziel een oase in de levenswoestijn. Hier kun je als levensreiziger even de ballast van je leven van je afzetten, je zorgen, je angsten, je teleurstelling, je onzekerheid, maar ook je zonden en je pijn. Even de rugzak van je schouders laten glijden en de rugzak op de grond zetten. Voel je de stijve nekspieren en schouderbladen die gebukt gingen onder het gewicht van het leven? Hier op deze pleisterplaats kun je even op adem komen en kun je de koele bries van Gods Geest voelen, wat een verademing.

Pechtold wankelt

De partijvoorzitter van D66 vindt, zo begreep ik uit de media - de liefdesaffaire van Pechtold een privé-kwestie. Op zichzelf lijkt mij dat een te billijken standpunt, omdat een liefdesrelatie of een verbroken relatie niet tot het domein van de politiek behoort. Toch is daarmee niet alles gezegd. Zolang het liefdesdrama buiten het gezichtsveld van het brede publiek blijft, is er inderdaad geen noodzaak om aan het liefdesverdriet van een politicus aandacht te besteden.

Belaste duurzaamheid

Met enige verbazing las ik dat gemeenten, bij het bepalen van de WOZ-waarde, óók de waarde van zonnepanelen mogen meetellen. Ongetwijfeld dat de uit spraak van de rechtbank en het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden juridisch deugen, maar het doet mij toch de wenkbrauwen fronsen. Sinds geruime tijd is er op allerlei manieren aandacht voor duurzame energie. Als ik mij niet vergis is het ook de overheid zelf die haar burgers probeert te stimuleren over te gaan op duurzame energie. Volgens mij zijn er zelfs subsidies beschikbaar die de aanschaf van zonnepanelen moeten stimuleren.

Pagina's