Simplenews subscription

E-mailadres van de abonnee.
Stay informed - subscribe to our newsletter.

Page Notifications

Subscribe to: Moraalmacht

In een verklaring van Baudet op de website van Forum voor Democratie is te lezen dat de bevrijdingsdagposter-actie van Forum voor Democratie een protest is tegen de moraalmacht. De posteractie zou een reactie zijn op het monopolie dat de zittende macht zou hebben op wat goed en kwaad is. Het is een protest om in opstand te komen tegen de heersende elite om die elite omver te werpen. De poster zou niet refereren aan de Tweede Wereldoorlog, laat staan dat zij zou refereren aan dodenherdenking. Het betrof niet meer dan het thematisering van Bevrijdingsdag zoals de zittende macht dat ook doet door een thema als verdraagzaamheid aandacht te geven bij de viering van 4 en 5 mei. Bovendien, zo wil Baudet ons doen laten geloven, bagatelliseerde hij het leed van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog niet, want hij heeft zelf schurende ervaringen met die zwarte periode.

Ongeloofwaardig
Het is een ongeloofwaardige verantwoording van Baudet. Zelfs als het waar zou zijn dat de actie slechts bedoeld was om in verzet te komen tegen de huidige coronamaatregelen, een protest tegen de inperking van vrijheden als gevolg van de coronapandemie, was het volkomen misplaatst. Waar Grunberg in zijn 4-mei-lezing de samenleving vertelt over de wederwaardigheden van (Joodse) slachtoffers, waaronder nota bene zijn eigen ouders, die het resultaat waren van stigmatiserende en opruiende woorden over bevolkingsgroepen, associeert Baudet zonder enige gêne de vrijheidsbeperkingen door corona met de bevrijding van de Nazi-tyrannie; de bezettingsjaren hebben onder andere aan ruim honderdduizend Joden het leven gekost. Vermoord door een bruin regime dat planmatig de uitroeiing van de Joodse bevolking voorstond. Dat gaat over terreur. Terreur gevoed door antisemitisme zijnde een uitwas van racisme en onbeschrijfelijke onverdraagzaamheid. Dat het Nationaal comité 4 en 5 mei bij de herdenking van de doden en viering van de bevrijding ook ruimte vraagt voor thema’s als onverdraagzaamheid en racisme, is dan ook van betekenis. Daarentegen is de bevrijdingsdagposter-actie niet anders dan een schoffering van allen die inderdaad de vrijheid vieren en koesteren omdat bijvoorbeeld hun voorgeslacht onder het juk van de Duitse bezetter grotendeels is vermoord, bijna uitgemoord. In een tijd dat de democratische rechtsstaat vermorzeld was door een dictatoriaal schrikbewind dat gewetenloos mensen, mannen, vrouwen en kinderen om onder meer hun ras of geaardheid uitroeide. 

Wanverhouding
Zeker, coronamaatregelen perken vrijheden van burgers in. Zeker, er bestaat de vrijheid om faliekant tegen het coronabeleid te zijn. Zeker, je mag vinden dat de overheid haar bevoegdheden misbruikt. Dat gezegd zijnde, staan al die bezwaren en bezorgdheid in geen enkele verhouding tot het oorlogsleed uit de bezettingsjaren. Het is die wanverhouding tussen het oorlogsleed en het coronaleed die de vergelijking van Baudet en zijn companen zo stuitend maakt. Het is respectloos aan die talloze slachtoffers en hun nabestaanden, de verzetslieden die hun leven lieten en de veelal jonge geallieerde soldaten die hun leven gaven voor onze vrijheid. Het is ongepast om het huidige leed te vergelijken met het leed wat tijdens het naziregime heeft plaatsgevonden. Het is buiten de orde om impliciet de Nederlandse regering te associëren met het Nazi-regime. Dat Baudet de euvele moed heeft gehad om een dergelijke vergelijking te maken, geeft er blijk van dat hij weinig fatsoen in zijn lijf heeft. 

Woorden doen ertoe
Dat klemt temeer omdat Baudet zijn Bevrijdingsdagposter tevens presenteert als een verzetsdaad; een daad van verzet tegen de huidige machthebbers, die volgens Baudet van hun troon gestoten zouden moeten worden. Een overheid die haar moraal aan de samenleving zou opleggen. Woorden doen ertoe, zo waarschuwde Grunberg in zijn lezing. Woorden doen er óók toe wanneer zij een legitiem en democratisch verkozen overheid in een kwaad daglicht stellen; woorden doen ertoe als wordt opgeroepen de overheid in feite omver te werpen, ondanks dat zij geordend is binnen een democratische rechtsstaat. Woorden doen ertoe als Bevrijdingsdag wordt gekaapt voor populistische propaganda tegen het coronabeleid. Woorden doen ertoe als daarmee anderen van moraalmacht worden beschuldigd. Vrijheid is niet grenzeloos, maar wordt begrensd door verantwoordelijkheid om vrijheid telkens te beschermen tegen hen die, onder het mom van vrijheid, die vrijheid misbruiken om met hun woorden onverdraagzaamheid te zaaien. Grunbergs woorden doen ertoe als hij zegt dat ‘juist in deze geseculariseerde tijden er een speciale verantwoordelijkheid op Kamerleden rust om het goede voorbeeld te geven, om woorden geen gif te laten zijn’. Dat geldt dus ook voor Baudet, maar hij schijnt die les niet te willen begrijpen, helaas.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Filtered HTML

  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.