Simplenews subscription

E-mailadres van de abonnee.
Stay informed - subscribe to our newsletter.

Page Notifications

Subscribe to: Landjepik

Onlangs verscheen via Facebook een bericht dat de gemeente Dronten haar gemeentegrond terugvordert die bewoners in gebruik hebben genomen. Kennelijk hebben bewoners hun tuin wat vergroot door een stuk gemeentegrond erbij te betrekken. Zoiets kan per ongeluk gebeuren, maar natuurlijk even goed bewust. Hoe dat ook zij, als iemand al jarenlang de gemeentegrond gebruikt, kan het wel verrassend zijn als de gemeente ineens aanspraak maakt op haar eigendom. 

Verjaring
Een vraag die dan in dit soort kwesties aan de orde kan komen, is of de gemeente nog wel aanspraak kan maken op haar eigendom of dat zij haar eigendom heeft verloren omdat sprake is van verjaring. Zonder in technische details te treden is het van belang dat de verjaring ziet op de mogelijkheid tot het instellen van een vordering. Het is uiteindelijk de vordering die aan verjaring onderhevig is. Daarnaast zijn er twee type verjaringen zijnde de verkrijgende verjaring en de zogenaamde bevrijdende verjaring. 

Goede trouw
Een verschil tussen bevrijdende verjaring en verkrijgende verjaring is dat bij verkrijgende verjaring iemand eigendom van een ander te goeder trouw in bezit heeft gekregen, terwijl die goede trouw bij bevrijdende verjaring ontbreekt. De eisen die de rechtspraak stelt aan de goede trouw voor het in het bezit hebben van een onroerende zaak, zoals dus een stukje gemeentegrond, zijn hoog. Als echter iemand het bezit gedurende tien jaren ononderbroken te goeder trouw in zijn bezit heeft, verjaart de vordering tot teruggave van het stukje grond. De bezitter wordt dan ook de eigenaar van die onroerende zaak en kan dat ook vastleggen in de registers van het kadaster. Van verkrijgende verjaring van onroerende zaken, zoals gemeentegrond, zal in de praktijk niet snel sprake zijn, zodat het zwaartepunt in dit soort kwesties vermoedelijk ligt bij bevrijdende verjaring. 

Terugleveren
Als hoofdregel schrijft de wet voor dat de bevrijdende verjaring wordt voltooid door een verloop van twintig jaren. Daarna is de bezitter van de grond ook de eigenaar geworden. Daarmee is niet alles gezegd. Onder omstandigheden kan de oorspronkelijke eigenaar, die zijn onroerende zaak door verjaring is kwijtgeraakt, nog een vordering instellen tegen degene die de onroerende zaak door verjaring in eigendom heeft verkregen. Dat kan als de bezitter die eigenaar is geworden onrechtmatig handelt tegenover de oorspronkelijke eigenaar. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de bezitter van andermans grond wetenschap heeft van de onrechtmatige toestand. In dat geval zou de oorspronkelijke eigenaar schadevergoeding kunnen vorderen bestaande uit de verplichting om de eigendom terug te leveren. Daarmee wordt feitelijk de verjaring teniet gedaan en komt de eigendom weer toe aan de oorspronkelijke eigenaar. 

Ingewikkelde juridische vragen
Als iemand wordt geconfronteerd met het verzoek om teruggave van eigendom kan dit dus betekenen dat onder andere vragen over verjaring, de goede trouw en de onrechtmatigheid onderdeel van de discussie zijn. Dat gemeenten soms na jaren komen met hun vordering om gemeentegrond terug te gegeven is wellicht voor de betreffende burger zuur, maar niet persé onredelijk. Uiteindelijk gaat het om de vraag naar gemeentelijke eigendommen. De overheid heeft de plicht haar eigendommen goed te beheren en te beschermen. Dat wil niet zeggen dat burgers er geen belang bij kunnen hebben om zich te beroepen op verjaring, want het teruggeven van gemeentegrond heeft gevolgen. In veel gevallen bieden gemeenten de mogelijkheid om de gemeentegrond te kopen. Dat op zichzelf is een praktische oplossing voor een vaak onplezierig probleem. Als kopen geen optie is, maar er belang is bij het behouden van gemeentegrond kan het effectief zijn zich te beroepen op verjaring. Of dat lukt is uiteraard afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Als dat beroep op verjaring slaagt, garandeert dat dus niet dat op andere juridische gronden toch de gemeentegrond teruggeven moet worden. Zo blijkt dat het in bezit hebben van soms maar een klein stukje grond van een ander toch de nodige ingewikkelde juridische vragen kan oproepen. Bij het kopen van een huis dat grenst aan gemeentegrond misschien wel goede reden om te vragen naar de precieze eigendomsverhoudingen om onaangename verrassingen te voorkomen. 

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Filtered HTML

  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.