Simplenews subscription

E-mailadres van de abonnee.
Stay informed - subscribe to our newsletter.

Page Notifications

Subscribe to: schandalig

Twitter is een mooi medium om snel een bericht te delen of je mening te geven. Het voordeel is dat het posten van een bericht zich ook snel kan verspreiden zodat het ook een behoorlijk bereik kan hebben. Voor de vrije meningsuiting is het in die zin dan ook een prachtig medium, maar het biedt ook de mogelijkheid om tweets te plaatsen waarvan je je afvraagt: waarop is die tweet eigenlijk gebaseerd? Zo kwam op mijn tijdlijn een tweet langs van Joost Niemoller naar aanleiding van een artikel in Trouw; die tweette: “Weer een slag gewonnen door goed betaalde advocaten uit de asielindustrie. Extra rechten voor illegalen die uitgeprocedeerd zijn. Dit soort bewegingen gaan gewoon door, ongeacht de publieke opinie. Schandalig.”

 

Hoezo goed betaalde advocaten? Hoe weet Niemoller dat het goed betaalde advocaten waren die de procedure zouden hebben gewonnen? Kent Niemoller die advocaten dan? En wanneer ben je dan een goed verdienende advocaat? Of ben je per definitie een goed verdienende advocaat omdat je asielzoekers bijstaat? Misschien dat Niemoller dat bedoelt te zeggen, maar duidelijk is dat niet. Maar goed, als je de hele tweet leest, wordt de indruk gewekt dat Niemoller niet zoveel op heeft met asielzoekers en dat hij daarom misschien wel vindt dat het verlenen van rechtsbijstand aan dit soort lieden weggegooit geld is. Echter, daarmee is niet gezegd dat het dus goed betaalde advocaten waren die deze procedure wonnen.

 

Ook de bewering dat er een asielindustrie zou zijn, roept bevreemding op. Natuurlijk, er vinden veel asielprocedures plaats, maar wat is daar industrieel aan? Het zijn allemaal op zichzelf staande procedures met allemaal verschillende individuen die, binnen de grenzen van de rechtsstaat, hun recht proberen te krijgen, net zo als andere mensen in de samenleving. Natuurlijk worden deze procedures gevoerd door mensen, ja mensen dat zou je bijna vergeten, die geen Nederlands staatsburgerschap hebben, maar dat kennelijk wel graag willen. Juist omdat het mensen zijn, wezens van vlees en bloed, net als Niemoller zelf, kent de Nederlandse wet- en regelgeving ook aan hen rechten toe. Dat is een vorm van medemenselijkheid. Binnen het rechtsstelsel kunnen deze mensen opkomen tegen besluiten waarmee zij het niet eens zijn, maar wat dat met een industrie te maken heeft, ontgaat mij volkomen. Kennelijk is de afkeer van niet-Nederlandse mensen zo groot dat alles wat die mensen doen of niet doen negatief geduid moet worden; eigenlijk schandalig.

 

Zeker, schandalig als je het krantenartikel van Trouw leest waarop Niemoller zijn tweet baseert. Een uitgeprocedeerde asielzoeker die, zo blijkt uit het artikel, alles in het werk heeft gesteld om het land te kunnen verlaten, maar daarvoor eenvoudigweg geen medewerking krijgt van de landen waarnaar hij weer terug zou willen keren. In Nederland mag dit mens niet blijven, maar in de landen van herkomst erkennen ze hem ook niet als onderdaan. Deze persoon zou als mens dan uiteindelijk toch - volgens de daarvoor geldende regels, in Nederland verblijf moeten kunnen krijgen doordat de staatssecretaris daarvoor een vergunning buiten schuld afgeeft. Dat wordt alleen maar gegeven als de betrokkene er dan ook alles aan heeft gedaan om te vertrekken, maar dat desondanks niet is gelukt. In die casus zegt de Raad van State terecht dat de vergunning afwijzen op de enkele grond dat de Dienst Terugkeer & Vertrek vindt dat er nog meer had kunnen worden gedaan zonder uit te leggen wat dat meerdere dan uit zou moeten bestaan, niet kan. Dat lijkt mij heel erg redelijk. Daar is niets mis mee. Als de dienst van oordeel is dat er meer gedaan kan worden, moet zij ook vertellen wat dat meerdere is, omdat anders niet duidelijk is wat er nog gedaan kan en moet worden. De Dienst mag streng zijn, maar het moet wel rechtvaardig blijven, want we hebben het nog altijd over mensen ook al zijn ze dan geen burger. 

 

En hoezo is dat een schandalige uitspraak? Aangenomen mag worden dat Niemoller zelf ook graag rechtvaardig wil worden behandeld. Het lijkt mij schier onwaarschijnlijk dat hij er vrede mee heeft als hem onrecht wordt aangedaan of dat hem een verwijt wordt gemaakt zonder dat duidelijk is waarom het een terecht verwijt zou zijn. Waarom zou dat dan anders moeten zijn voor een mens van wie weliswaar zijn asielaanvraag is afgewezen, maar ondanks inspanningen niet kan terugkeren? Dit nog los van de vraag over welke publieke opinie Niemoller het heeft? Kennelijk vereenzelvigt hij zijn eigen mening met die van de publieke opinie. Die laatste is echt wel wat anders dan dat er nog veel meer mensen zijn die zo ongenuanceerd denken als Niemoller zelf. 

 

Naar mijn mening is het eigenlijk een xenofoob tweetje van Niemoller verpakt in grote woorden die niet meer zijn dan een lege huls; kletskoek dus, schandalig.

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Filtered HTML

  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.