Meedenken met Paulus en Bert

Het is - wat mij betreft - opvallend stil in de media over het boek van dr. Bert Loonstra “ Meedenken met Paulus “. Je zou verwachten wanneer iemand als theoloog komt met een dergelijk prikkelend en vernieuwend inzicht over Paulus zijn opvattingen over letter en Geest, de verhouding tussen God, Christus en gelovigen en de wet en noem maar op, daarover onder theologen een publieke discussie zou ontstaan. Het kan uiteraard aan mij liggen, maar afgezien van een enkele recensie, lijkt het boek weinig stof te doen opwaaien. Dit terwijl het onderwerp in de bezinning over de vrouw in het ambt actueel is en Bert Loonstra daaraan  een serieuze bijdrage levert door anders aan te kijken tegen Paulus gedachtegang waardoor ook tot een ander verstaan van de bijbelse ‘ zwijgteksten ‘ kan worden gekomen.

Je zou verwachten dat dit boek de tongen los zou maken, de tijdlijn van twitter er vol van zou staan, maar dat lijkt volgens mij niet echt het geval. Dat is jammer, volgens mij. Ofschoon ik uiteraard slechts een leek ben, wellicht niet in staat het gedachtegoed van Loonstra op de juiste theologische waarde te schatten, ervoer ik in ‘het meedenken met Paulus,’ een verfrissende andere zienswijze, die toch de moeite van het bespreken meer dan waard lijkt te zijn. Het is uiteraard niet aan mij om het boek te recenseren, maar het lijkt mij belangrijk en zinvol wanneer de weerslag van Loonstra zijn zienswijze op haar merites wordt beoordeeld. Het valt immers niet te ontkennen dat juist in de kleine orthodoxe gereformeerde kerken onrust bestaat over de positie van de vrouw in kerkelijke ambten. In het Nederlands Dagblad van afgelopen zaterdag stond een artikel dat meerdere CGKV-gemeenten het voornemen hebben de ambten open te stellen voor vrouwen. Zeker ook in het kerkverband waartoe ook Loonstra en ik behoren, de Christelijke Gereformeerde Kerken, zou, onder andere, door dit onderwerp het  tot een heftige richtingenstrijd kunnen komen. Waarom wordt in de media dan nauwelijks de handschoen opgepakt om een standpunt in te nemen over de zienswijze van Loonstra? Ik zie met regelmaat CGK-predikanten en een enkele hoogleraar zich op twitter met van alles en nog wat bezighouden en zich daarbij uit te spreken in klare taal, maar niet over dit onderwerp. Waarom niet?

Ligt in het boek van Loonstra wellicht een opvatting besloten die dusdanig gefundeerd is dat tegenspraak niet mogelijk is? Zeg dat dan, want dat helpt de discussie. Of is de erkenning van een juiste bijbelse visie over Paulus zijn theologie in de woorden van Loonstra niet goed te verantwoorden en blijft zij daarom maar achterwege? Het zal er hopelijk toch niet mee te maken hebben dat Loonstra zijn opvattingen in een boek heeft vastgelegd in plaats van de kerkelijke weg te bewandelen. In het recente verleden heeft ook dat, naar mijn mening, wel eens een serieuze discussie in de weg gestaan. Dat zou werkelijk betreurenswaardig zijn, zeker nu zoveel kerken zich bezinnen over de vrouw in het ambt. Kerkenraden en gemeenteleden hebben er belang bij dat zij daarin door hun herders en leraren goed bijbels worden voorgelicht. Het lijkt mij een gemiste kans als Loonstra zijn boek niet in het publieke domein aan de orde wordt gesteld. Mijn indruk is dat Loonstra zijn uiteenzetting zelfs voor breder gebruik vatbaar is dan enkel de vraag of ambten voor vrouwen opengesteld kunnen worden. Mijn oproep is: dominees, hoogleraren, theologen of wie dan ook laat jullie horen over jullie visie over wat Loonstra in zijn boek onder onze aandacht wil brengen. Ik ben zeer benieuwd!

 

Reacties

Ik heb vaker meegemaakt dat de windstilte een stilte voor de storm bleek te zijn.

Heb dezelfde vragen. Nog geen recensie gezien. Heb boek gelezen. Interessant en goed leesbaar. Heb veel vragen. Kan het geheel niet beoordelen. Hartelijke groeten.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
Fill in the blank.