LegalGuard II

Het heeft even geduurd maar de minister heeft de vragen van Kamerlid Van Nispen over de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard beantwoord. De antwoorden zijn kort en krachtig. Toch roepen de antwoorden bevreemding op, omdat in ieder geval één  antwoord niet te verenigen lijkt met de daarover bekende feiten. De minister geeft namelijk in zijn antwoorden aan dat de juristen die betrokken zijn bij de pilot in dienst zijn van LegalGuard. Dat komt niet overeen met wat LegalGuard bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven. Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel zijn er helemaal geen werkzame personen bij LegalGuard. Dat is toch beduidend andere informatie dan waarmee de minister komt. Het is ook goed voorstelbaar dat legalGuard geen juristen in dienst heeft, omdat mogelijk personeel dat werkzaam is binnen het concern Achmea, waartoe LegalGuard immers behoort, is ondergebracht in een personeelsvennootschap. Dat is in ieder geval een verklaring waarom in de Kamer van Koophandel geen werkzame personen zijn geregistreerd. Echter, als dat het geval zou zijn, deugt het antwoord van de minister niet.

Dat feit, dat het uittreksel geen werkzame personen vermeld, roept ook vragen op hoe de minister met zoveel stelligheid kan zeggen dat de juristen van LegalGuard werkzaam zijn op basis van gelijke normen en eisen als van toepassing op de advocatuur. Het is interessant op basis van welke bron de minister deze feiten naar voren brengt. Immers, de minister heeft eerder verklaard dat hij niet bij de pilot als zodanig is betrokken, omdat zij georganiseerd wordt door de Raad voor Rechtsbijstand. Het is wellicht sceptisch, maar de feiten geven er aanleiding toe, de antwoorden van de minister zijn beslist niet overtuigend. En mochten die antwoorden daadwerkelijk niet kloppen dan is dat toch redelijk schokkend. De minister van rechtsbescherming laat een pilot uitvoeren, weliswaar door de Raad voor Rechtsbijstand, maar hij is het er van harte mee eens, met een partij die niet transparant lijkt als het gaat om de vraag wie op de werkvloer de pilot uitvoeren en op basis van welke kwaliteitseisen. Het is werkelijk te hopen dat de Tweede Kamer met dit antwoord dan ook geen genoegen neemt.

Bovendien is het opvallend dat op niet-transparante wijze wordt gecommuniceerd over de door de Raad voor Rechtsbijstand te betalen vergoedingen voor de 750 zaken die LegalGuard gaat behandelen. Weliswaar wordt verwezen naar een gebruikelijk vergoeding, maar daarmee is niet helder wat een gebruikelijke vergoeding is. Het zou dus ook nog eens zomaar kunnen zijn dat deze vergoeding in de praktijk hoger ligt dan de Raad voor Rechtsbijstand betaalt aan sociaal advocaten voor deze zaken. Waarom vertelt de minister niet gewoon welke vergoeding er wordt betaald? Als het slechts een pilot is, niet meer en niet minder, dan is het toch niets geheims aan om de daarvoor te betalen vergoeding per zaak concreet te maken? Door dat angstvallig verborgen te houden althans daarover niet klip en klaar te zijn, wekt het de indruk dat het misschien toch niet helemaal in de haak is.

De antwoorden van de minister zouden toch ook vragen bij de Orde van Advocaten moeten oproepen. Als de Kamer van Koophandel geen werkzame personen vermeld bij LegalGuard en aangenomen moet worden dat LegalGuard naar waarheid gegevens heeft geleverd aan de Kamer van Koophandel, doemt de vraag op wie zijn die juristen van LegalGuard en waar komen ze vandaan en bij wie hebben zij dan daadwerkelijk een dienstverband? De Orde van Advocaten zit nota bene in een klankbordgroep van de pilot. Er mag toch worden aangenomen dat de Orde van Advocaten zich vooraf aan het toetreden tot deze klankbordgroep heeft verdiept in de opzet en deugdelijkheid van de pilot. Het is dan vreemd dat zij als deelnemer van klankbordgroep kennelijk meewerkt aan een pilot waarvan niet duidelijk is welke personen precies de pilot uitvoeren en tegen welke vergoeding..

Al met al blijft het een trieste vertoning deze pilot. Het lijkt erop dat het er helemaal niet toe doet dat er omtrent LegalGuard allemaal vragen te stellen zijn. Er is kennelijk een koers ingeslagen en het tij is niet meer te keren. Dat dit mogelijk ten koste gaat van rechtzoekenden en rechtsbijstandverleners wordt kennelijk op de koop toegenomen, helaas.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
Fill in the blank.