Legal Valley

Nu komt de aap uit de mouw. Het was natuurlijk ook wel te verwachten, maar de bedoeling van de pilot van LegalGuard of Achmea is niet anders dan gefinancierde rechtsbijstand ook mogelijk te maken voor rechtsbijstandverzekeraars. Niets meer en niets minder. De pilot houdt niet meer en anders in dan vast te stellen dat juristen van rechtsbijstandverzekeraars kwalitatief hetzelfde kunnen als advocaten. Als die horde eenmaal genomen is, verschaft de minister dat een argument om de Wet op de Rechtsbijstand te wijzigen waardoor andere rechtsbijstandverleners, zoals verzekeraars, ook in aanmerking kunnen komen voor toevoegingen. Met het uitzicht op aanbestedingen zullen deze verzekeraars grote hoeveelheden toevoegingen ‘inkopen’ net zoals nu al het geval is bij de pilot. Want welke advocaat heeft op voorhand de zekerheid van de Raad voor Rechtsbijstand op een gegarandeerd aantal toevoegingen? Geen enkele; Dat is louter afhankelijk van de vraag van de consument naar de dienstverlening van de advocaat. LegalGuard echter niet, die krijgt onder het mom van een pilot maar liefst 750 zaken toegespeeld. Het Juridisch Loket wijst die zaken dus niet door naar sociaal-advocaten, maar naar een commerciële partij die op grond van de Wet op de Rechtsbijstand niet eens bevoegd is dit soort zaken te doen.  

 

Achmea doet dit heel slim. Zij hebben een gegarandeerd volume, consumenten die bekend en vertrouwd worden gemaakt met doorverwijzingen naar haar dienstverlening en doorverwijzende instanties die eenzelfde ervaring krijgen. De benchmark is voorspelbaar, omdat nota bene de pilot niet meer en anders inhoudt dan wat sociaal-advocaten dagelijks al doen! Het is werkelijk een gotspe dat de pilot wordt beschreven in zogenaamde  drie fases. Een fase van onderzoek naar zelfredzaamheid van de rechtzoekende door het geven van advies en dergelijke, een fase van het bieden van buitengerechtelijke hulp bij het voeren van onderhandelingen en de laatste fase waarbij wordt geprocedeerd. Dat is nota bene datgene wat advocaten altijd al doen. Daarvoor hoef je werkelijk geen pilot te houden. LegalGuard vaart er wel bij want naast hun reeds commerciële activiteiten ontvangt zij op basis van 750 zaken, per zaak minstens € 1.155,-, en dus voor de gehele pilot € 866.250,- in een jaar. Bovendien wordt het de rechtzoekende ook nog eens extra aantrekkelijk gemaakt omdat een super lage eigen bijdrage in rekening wordt gebracht van slechts € 53,-. Rechtzoekenden zullen wel gek zijn om naar een lokale advocaat te stappen, want daar is de minimale eigen bijdrage € 146,- na aftrek van een korting ter grootte van € 53,-.

 

En de politiek vindt het allemaal prima dat een commerciële partij, die zich bewust richt op consumentrechtelijke zaken, een pilot doet die gegarandeerde omzet oplevert, marketing voordelen oplevert voor de eigen activiteiten en straks gelegenheid krijgt bij aanbestedingen rechtsbijstandzaken op grote schaal in te kopen. Noch de minister noch Tweede Kamerleden maken zich er druk om dat LegalGuard tot en met 2017 een vennootschap was die zich bezighield met het aanbieden van diensten, op onder meer op het gebied van verzuimmanagement, schadepreventie en schaderegeling, en een holdings- en financieringsdoel. Het boekjaar 2017 was verlieslatend voor € 6.2 miljoen. LegalGuard publiceerde tot en met 2016 een jaarrekening inclusief winst- en verliesrekening, die evenwel vanaf 2017 kennelijk ineens niet meer wordt gepubliceerd. LegalGuard  haar eigen vermogen is versterkt op 27 september 2018 met een aanvullende kapitaalstorting van € 10 miljoen waarmee de continuïteit van de onderneming voor het jaar 2018 was gewaarborgd. LegalGuard haar liquiditeitenbeheer vindt op groepsniveau plaats waarbij de Achmea Groep kredietfaciliteiten aanhoudt bij een reeks voornamelijk internationale banken. De financieringsstrategie op groepsniveau waarborgt dat toegang mogelijk is tot internationale kapitaal- en kredietmarkten tegen geringe kosten, terwijl LegalGuard gebruik mag maken van de kredietfaciliteiten van Achmea. Het personeel is in dienst van een andere vennootschap van de Achmea Groep zodat LegalGuard slechts personeel inhuurt als het nodig is.

Deze partij mag van de overheid een pilot uitvoeren ten koste van sociaal-advocaten; de concurrentieverhoudingen tussen sociaal-advocaten en deze puur commerciële partij is volledig scheef; kredietfaciliteiten zijn voor sociaal-advocaten niet zomaar weggelegd en als daarvan al gebruik kan worden gemaakt, zijn die erg duur. De overheid helpt een partij in het zadel van rechtsbijstandverlening die over enorme financiële middelen kan beschikken omdat zij onderdeel is van een vermogende groep.

De Raad voor Rechtsbijstand merkt in haar persverklaring op dat zij ervaring wil opdoen met de werkwijze van de juristen van LegalGuard bij consumentenzaken. LegalGuard heeft geen juristen in dienst en waar LegalGuard deze juristen vandaan haalt is niet duidelijk, maar stichting Achmea Rechtsbijstand behoort tot het concern Achmea. Wie zegt dat LegalGuard haar juristen daar niet vandaan gaat halen? De hele opzet van de plannen van de minister in relatie tot de pilot en de partij die deze pilot gaat doen alsmede de condities waaronder dat gebeurt, zijn even zovele aanwijzingen dat sprake lijkt van doorgestoken kaart. Dat kan niet anders dan ten koste gaan van de sociale-advocatuur. Zij wordt de dupe. Zij gaat niet ten onder omdat zij geen nuttig en kwalitatief hoogstaande dienst verleent, maar zij wordt met medewerking van de overheid, in het bijzonder minister Dekker en de regeringspartijen, buitenspel gezet doordat de overheid een puur commerciële onderneming binnenhaalt met zoveel marktmacht dat sociaal-advocaten daartegen nooit eerlijk kunnen concurreren. Dat is betreurenswaardig en ongepast en een overheid onwaardig!

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
Fill in the blank.