Dekker versus Radar

Het was de moeite van het kijken wel waard; het is ook te hopen dat de minister voor rechtsbescherming ook naar het item van AvroTros Radar heeft gekeken van maandagavond 4 maart 2019. Het ging namelijk onder andere over de door Sander Dekker veel geroemde rechtsbijstandverzekeraars zoals Achmea. Uit deze uitzending kwam naar voren dat verzekerden met een naturapolis te maken kunnen krijgen met het uitbesteden van hun zaak aan zzp’ers en netwerkkantoren en noem maar op. Kennelijk worden met deze partijen min of meer geheime afspraken gemaakt, waaronder een vaste prijs. Echter, de vaste prijs is dermate laag, er werd gesproken over € 425,- per zaak, dat het weinig betoog behoeft dat voor een dergelijk laag bedrag redelijkerwijze geen fatsoenlijke procedure kan worden gevoerd, hoe graag iemand dat ook zou willen.

Daarbij komt, zo werd duidelijk, dat de consument ook vaak niet weet dat zijn zaak is uitbesteed, omdat de behandelaars van de zaak op naam en briefpapier van de verzekeraars handelen. De consument denkt dat de verzekeraar zijn belangen behartigt, maar in feite doet iemand anders dat, zonder dat duidelijk is wie die ander dan is. Dat roept heel veel vragen op; zoals hoe wordt de kwaliteit dan bewaakt in uitbestede zaken, maar ook hoe de zaak inhoudelijk goed kan worden behandeld als de verzekerde nooit een bespreking heeft met de zaakbehandelaar. En wat te denken dat verzekeraars bedingen dat de behandelaars aan verwachtingsmanagement bij de consument moeten doen. Dat wekt de indruk van een slechtnieuwsgesprek waarbij de consument zijn verwachtingen moeten worden getemperd. Als de consument de indruk zou krijgen dat zijn zaak een goede kans van slagen zou hebben, wil zo’n consument uiteraard niet zomaar genoegen nemen met een schikking. Echter, procederen is veel te duur, zeker in het licht van de te betalen vergoeding die de zaakbehandelaar krijgt.

Weliswaar betoogde de Bond van Verzekeraars in diezelfde uitzending dat het uitbesteden in slecht een beperkt aantal gevallen plaatsvond, maar het zou maar net jouw zaak zijn. Wat nog veel verontrustender was dat contracten met derde partijen werden gesloten voor een vaste lage prijs, maar dat de verzekeraar, in casu DAS Rechtsbijstand, van deze vaste lage prijsafspraak helemaal geen weet zouden hebben. Dat komt weinig geloofwaardig voor.

Met de kennis uit de uitzending van Radar slaat de schrik om het hart als bedacht wordt hoe hoog de minister voor rechtsbijstand opgeeft over rechtsbijstandverzekeraars. Hij geeft er niet slechts hoog van op hij is er voorstander van om hen te betrekken bij pro deo zaken. Om die reden heeft de minister ermee ingestemd dat de Raad voor Rechtsbijstand en LegalGuard, een dochter van Achmea, een pilot starten. Maar liefst 750 toevoegingszaken worden daarvoor door de Raad voor Rechtsbijstand aan LegalGuard beschikbaar gesteld. Als bij de gewone commerciële naturapolissen het al ontbreekt aan transparantie over wie daadwerkelijk de zaak behandelt en tegen welke kosten, klemt dit des te meer bij de uitvoering van een pilot met een rechtspersoon die geen werknemers in dienst heeft. Hoe kan de minister dan er zeker van zijn dat de kwaliteit gewaarborgd is en hoe representatief is de pilot als niet duidelijk is onder welke condities en aan wie LegalGuard de zaken worden uitbesteed. Bovendien roept het de vraag op of de werkwijze van rechtsbijstandverzekeraars straks ook geen gemeengoed zal zijn als ook zij participeren in de beoogde rechtshulppakketten.

Het voornaamste is dat uit de uitzending van Radar lijkt te volgen dat het inderdaad klopt dat rechtsbijstandverzekeraars zaken makkelijker, eenvoudiger en sneller oplossen, maar daarvoor methoden hanteren die minst genomen de wenkbrauwen doen fronzen. Het wekt immers totaal niet de indruk dat het gemak, de eenvoud en de snelheid die rechtsbijstandverzekeraars kennelijk pretenderen gericht is op de belangen van de rechtzoekende, maar veeleer wordt ingegeven door bedrijfseconomische overwegingen; zaken moeten zo snel, eenvoudig en makkelijk als mogelijk worden afgewikkeld omdat anders de kosten niet meer voldoende opwegen tegen de baten. Deze inzet van rechtsbijstandverzekeraars zou voldoende aanleiding moeten zijn voor de minister om zijn plannen te herzien, de pilot met LegalGuard af te blazen en te doen waarop rechtzoekenden gewoon recht op hebben, namelijk een stelsel van gefinancierde overheidsrechtsbijstand die het belang van de rechtzoekende voorop stelt. Sociaal-advocaten zijn bij uitstek geschikt om in dat stelsel een centrale rol te spelen. Zij zijn ervoor opgeleid om primair het belang van de rechtzoekende voorop te stellen, het toezicht op de advocaten is wettelijk vastgelegd en aan deze beroepsgroep kunnen controleerbare kwaliteitseisen worden gesteld. Al met al is het werkelijk te hopen dat de minister voor rechtsbescherming met de uitzending van Radar iets anders heeft geleerd dan Achmea hem heeft willen doen geloven, namelijk dat het helemaal nog niet zo zeker is dat bij rechtsbijstandverzekeraars rechtzoekenden beter af zijn, omdat die zaken makkelijker, eenvoudiger en sneller afdoen. Het blijkt verkeerde prikkels in zich te dragen en rechtzoekenden mogen verwachten dat zaken bekwaam en met een optimaal resultaat worden afgewikkeld. Als dat makkelijk, snel en eenvoudig kan is dat mooi meegenomen, maar geen doel op zich.

En als de minister doof blijft voor de geluiden over de twijfelachtige werkwijzen van rechtsbijstandverzekeraars, zoals Radar aan de kaak stelde, is het toch werkelijk te hopen dat de Tweede Kamer wakker is geschud en op staat voor de belangen van rechtzoekenden en sociaal-advocaten, want die laatsten doen het eigenlijk zo gek nog niet.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
Fill in the blank.