Blogs

Verschillende verhoudingen

Het zal niet vaak gebeuren dat er geblogd wordt over een classisvergadering. Toch moet het kunnen want is het een openbare vergadering die toegankelijk is voor iedereen. Iedere keer valt op dat deze classisvergaderingen best inspannend zijn. Je zou denken dat het een gemoedelijke bijeenkomst is, omdat er allemaal mannen zijn - geen vrouwen want die hebben binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken geen regeerambt - die geloven in dezelfde Heer.

Pagina's