Blogs

Gelopen koers

Het is ogenschijnlijk sympathiek van de Raad voor Rechtsbijstand om veel gestelde vragen over de pilot met LegalGuard alsnog te beantwoorden. Zeker, een beetje laat, want het zou charmanter zijn geweest wanneer deze informatie zou zijn gedeeld voordat de pilot van start ging. Met het beantwoorden van veel gestelde vragen, is het wantrouwen tegen de pilot zeker niet weggenomen, eerder bevestigd. Immers, opnieuw blinkt de Raad voor Rechtsbijstand er in uit om weinig concreet te zijn bij het beantwoorden van vragen.

Pagina's