Blogs

Raad voor Rechtsbijstand

Het lijkt vanzelfsprekend dat de Raad voor Rechtsbijstand voor zichzelf een rol ziet weggelegd om nuldelijns rechtsbijstand aan te bieden; toch is dat veel minder vanzelfsprekend als het lijkt. Immers, de Raad voor Rechtsbijstand voert slechts wettelijke taken uit, zodat dit de vraag oproept op grond waarvan de Raad voor Rechtsbijstand nuldelijns rechtsbijstand mag aanbieden. Die vraag is met name relevant omdat de vraag is met welke financiële middelen de Raad voor Rechtsbijstand deze zogenaamde nuldelijns rechtsbijstand financiert.

Pagina's