Blogs

Legal Valley

Nu komt de aap uit de mouw. Het was natuurlijk ook wel te verwachten, maar de bedoeling van de pilot van LegalGuard of Achmea is niet anders dan gefinancierde rechtsbijstand ook mogelijk te maken voor rechtsbijstandverzekeraars. Niets meer en niets minder. De pilot houdt niet meer en anders in dan vast te stellen dat juristen van rechtsbijstandverzekeraars kwalitatief hetzelfde kunnen als advocaten.

Pagina's