Blogs

LegalGuard II

Het heeft even geduurd maar de minister heeft de vragen van Kamerlid Van Nispen over de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard beantwoord. De antwoorden zijn kort en krachtig. Toch roepen de antwoorden bevreemding op, omdat in ieder geval één  antwoord niet te verenigen lijkt met de daarover bekende feiten. De minister geeft namelijk in zijn antwoorden aan dat de juristen die betrokken zijn bij de pilot in dienst zijn van LegalGuard. Dat komt niet overeen met wat LegalGuard bij de Kamer van Koophandel heeft ingeschreven.

Pagina's