Demagogie van Baudet

Dat Forum voor Democratie haar campagne voor de provinciale verkiezingen gisteren voortzette, valt haar niet te verwijten. Natuurlijk kun je erover twisten of dat, in het licht van de gebeurtenissen in Utrecht, gepast is; maar dat is uiteindelijk een kwestie van smaak. Dat het dodelijke incident ook een politieke dimensie kan hebben, is ook nog in te komen, zeker wanneer zou blijken dat het zou gaan om een religieus-geïnspireerde daad. Juist in een democratische rechtsstaat is het belangrijk dat politici ieder onderwerp ter discussie kunnen stellen zonder taboe. Het debat geeft duidelijkheid aan burgers, het electoraat, over de vraag hoe de diverse partijen met problemen omgaan en hen oplossen. Dat daarbij in de hitte van het debat, op het scherpst van de snede, over en weer verwijten worden gemaakt, is evenmin bezwaarlijk. Het geeft de burgers duidelijkheid over hoe politieke partijen zich ten opzichte van elkaar positioneren.

Het getuigt echter van weinig smaak als politici de gebeurtenissen voor louter eigen gewin gebruiken om kiezers voor zich te winnen. Als de doden nog niet zijn begraven, gewonden vechten voor hun leven, getuigen nog nauwelijks zijn bekomen van de schrik, is het verwerpelijk tijdens een verkiezingsbijeenkomst te suggereren dat het incident slecht uitkomt, omdat het de campagne negatief beïnvloedt. Het is dan ook beschamend dat het publiek klapte voor de stupide bijdrage van Theo Hiddema. Werkelijk een beschamende vertoning. 

Baudet zijn bijdrage daaraan is eveneens verwerpelijk om de eenvoudige reden dat een dodelijk incident, waarvan niemand nog precies weet wat daarvan het motief is, wordt aangegrepen om dat te gebruiken kiezers te bewegen op Forum voor Democratie te stemmen. Dat is een walgelijke vorm van demagogie, die volkomen misplaatst is; de verkiezingen gaan over de provincie en indirect over de Eerste Kamer. Het schietincident heeft daarmee niets te maken. Door dan het publiek voor te houden dat het immigratiebeleid moet veranderen om gebeurtenissen als in Utrecht te voorkomen, maak je misbruik van een dodelijke ramp. Dat is ordinaire lijkenpikkerij. Dat wordt erger wanneer daarbij burgers op het verkeerde been worden gezet doordat wordt gesuggereerd dat het daarom beter is te stemmen op Baudet en zijn Forum voor Democratie in plaats op Rutten en zijn VVD. Daarmee worden ten onrechte verwijten gemaakt aan premier Rutten en de VVD. Onterecht omdat op dit moment niet bekend is wat het motief is van de dader, maar bovendien ook Baudet weet dat dergelijke gebeurtenissen altijd kunnen gebeuren ongeacht welk immigratiebeleid er wordt gevoerd. Zijn electoraat wordt onterecht angst aangejaagd door de suggestie dat het immigratiebeleid oorzaak is van de schietpartij in Utrecht. Bovendien worden met deze beschuldigingen aanhangers van Baudet opgehitst om zich nog meer en nog harder af te zetten tegenover anderen waardoor respect en tolerantie afnemen. Polarisatie ligt voor de hand. Ook de suggestie dat het dodelijke voorval in Utrecht slecht is voor de succesvolle campagne van Forum voor Democratie getuigt van weinig smaak, maar draagt bij aan vijandigheid. Het wakkert vooroordelen aan, het versterkt onderlinge afkeer tussen partijen, het vergroot de angst en schoffeert ieder respect voor de doden en gewonden. Het past Baudet om zijn demagogische truc te stoppen en respect te tonen voor nabestaanden en slachtoffers. Zijn demagogie is een democratie als de onze onwaardig.

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
Fill in the blank.