• Slider Banner

    GELOVEN

  • Slider Banner

    DENKEN

  • Slider Banner

    DOEN

Simplenews subscription

E-mailadres van de abonnee.
Stay informed - subscribe to our newsletter.

Na het lezen van rapport 20b van commissie 7 betreffende instructies inzake vrouwelijke ambtsdragers (8.04) in opdracht van de Generale Synode valt er genoeg te overpeinzen. Het rapport geeft argumenten weer die voor de meerderheid reden is om openstelling van de ambten voor vrouwen opnieuw af te wijzen, terwijl het minderheidsrapport voor openstelling pleit.

Op 6 november 2020 wees de Hoge Raad een arrest waaruit bleek dat de partijbedoeling geen rol speelt bij de vraag of een overeenkomst moet worden gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst. Uit een eerder arrest van de Hoge Raad - Groen/Schoevers - is de indruk ontstaan dat de partijbedoeling van belang is voor de vraag of de overeenkomst een arbeidsovereenkomst is; de zogenaamde kwalificatievraag. In het recente arrest heeft de Hoge Raad verduidelijkt dat aan de kwalificatie van de overeenkomst de voorvraag, zijnde de vraag welke rechten en plichten partijen zijn overeengekomen, vooraf gaat.

Na het lezen van rapport 20b van commissie 7 betreffende instructies inzake vrouwelijke ambtsdragers (8.04) in opdracht van de Generale Synode valt er genoeg te overpeinzen. Het rapport geeft argumenten weer die voor de meerderheid reden is om openstelling van de ambten voor vrouwen opnieuw af te wijzen, terwijl het minderheidsrapport voor openstelling pleit.

Na het lezen van rapport 20b van commissie 7 betreffende instructies inzake vrouwelijke ambtsdragers (8.04) in opdracht van de Generale Synode valt er genoeg te overpeinzen. Het rapport geeft argumenten weer die voor de meerderheid reden is om openstelling van de ambten voor vrouwen opnieuw af te wijzen, terwijl het minderheidsrapport voor openstelling pleit.