• Slider Banner

    GELOVEN

  • Slider Banner

    DENKEN

  • Slider Banner

    DOEN

Simplenews subscription

E-mailadres van de abonnee.
Stay informed - subscribe to our newsletter.

De uitzonderingspositie van kerken bij de harde lockdown die de overheid heeft afgekondigd lijkt in de praktijk toch best ingewikkeld te zijn. Ingewikkeld voor niet-religieuze mensen, maar ook voor religieuze mensen. Waar de niet-kerkganger zich verwondert over het feit dat de overheidsmaatregelen niet voor kerken gelden, verwondert de kerkganger zich erover dat kerkenraden zo gemakkelijk besluiten om fysieke kerkdiensten te stoppen en alleen nog onlinekerkdiensten uit te zenden.

Het blijft lastig; de door de overheid afgekondigde lockdown maatregelen die niet gelden voor kerken, omdat grondrechten onder andere de vrijheid van godsdienst waarborgen. Het is een uitdrukking van het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat. Of en in hoeverre kerken maatregelen nemen, is als uitgangspunt aan de vrijheid van de kerken overgelaten. De overheid beperkt zich tot het geven van dringende adviezen. De vrijheid die kerken grondwettelijk hebben, brengt voor kerken tegelijkertijd een verantwoordelijkheid met zich mee.

Na het lezen van rapport 20b van commissie 7 betreffende instructies inzake vrouwelijke ambtsdragers (8.04) in opdracht van de Generale Synode valt er genoeg te overpeinzen. Het rapport geeft argumenten weer die voor de meerderheid reden is om openstelling van de ambten voor vrouwen opnieuw af te wijzen, terwijl het minderheidsrapport voor openstelling pleit.

Na het lezen van rapport 20b van commissie 7 betreffende instructies inzake vrouwelijke ambtsdragers (8.04) in opdracht van de Generale Synode valt er genoeg te overpeinzen. Het rapport geeft argumenten weer die voor de meerderheid reden is om openstelling van de ambten voor vrouwen opnieuw af te wijzen, terwijl het minderheidsrapport voor openstelling pleit.