Zelfbewuste advocaten

Misschien is het wel helemaal aan uw aandacht ontsnapt, maar er is grote verontrusting onder advocaten. Nee, niet zozeer bij de volledig commerciele georiënteerde advocaten - zeg maar de Zuidas kantoren - maar onder hen die naast of zonder een commerciële praktijk zogenaamde Pro deo zaken doen. Deze advocaten verlenen rechtsbijstand aan rechtzoekenden die een kleine beurs hebben althans onvoldoende financiële middelen om een advocaat te betalen.

Adieu

Het wordt adieu, want hier op aarde is het niet gelukt om samen ons leven te delen en met elkaar te praten. Zeker, je bent mijn vader, maar het woord ‘papa’ is de afgelopen 35 jaren niet meer over mijn lippen gekomen. Wat is er veel gebeurd of eigenlijk wat is er weinig tussen ons gebeurd. Ik zocht jou niet op en jij mij niet. Misschien heb je er wel over gedacht of naar verlangd en misschien heb je het geprobeerd. Ik heb het alleen nooit gemerkt.

Jeruzalem, stad van vrede

Daar gaan we dan als reisgezelschap in de woestijn van ons leven, de weg zoekend naar Nieuw Jeruzalem. Veel weten we nog niet van die bestemming af, maar Nieuw Jeruzalem is de hoofdstad van het Koninkrijk der Hemelen. Hoe ver het nog weg ligt en hoe de route is die moet worden afgelegd om daar te komen, is moeilijk te zeggen. We zijn bovendien een kleurrijk gezelschap van mensen met allemaal verschillende achtergronden en ervaringen. Velen van ons zijn eerst opgetrokken met  andere groepen van mensen met andere ideeën.

Haags gekrakeel

Misschien hebt u het niet meegekregen maar het parlementaire jaar is afgelopen dinsdag met Prinsjesdag geopend. Staat die dag nog in het teken van feest en stijlvolle traditie, daags erna beginnen de Algemene Beschouwingen. Daarin wordt gedebatteerd over de hoofdlijnen van het te voeren beleid voor het komende jaar. Wellicht bij uitstek het debat waarbij oppositie zich kan profileren ten opzichte van regeringspartijen, terwijl coalitiepartijen kunnen laten zien dat zij een gesloten front zijn en staan voor het regeringsbeleid.

Klaas Dijkhoff

Klaas Dijkhoff heeft het helemaal gehad met de Rooms Katholieke Kerk waartoe hij tot voor kort behoorde. Daarvan maakt hij publiekelijk gewag door een open brief aan kardinaal Eijk te sturen. Deze brief is zelfs gepubliceerd op de website van de VVD. Uit deze brief leid ik af dat Dijkhoff de inhoud van het Roomse geloof al veel eerder vaarwel heeft gezegd, maar om nostalgische redenen zijn kerklidmaatschap niet heeft opgezegd. Dat op zich zegt ook iets over de plaats die de kerk in Dijkhoff's leven kennelijk toch altijd heeft ingenomen.

Pagina's