• Slider Banner

    GELOVEN

  • Slider Banner

    DENKEN

  • Slider Banner

    DOEN

Simplenews subscription

E-mailadres van de abonnee.
Stay informed - subscribe to our newsletter.

Verschillende media, waaronder de NOS, berichten inmiddels dat private schuldeisers de oproep van de staatssecretaris om schulden kwijt te schelden negeren.

In het Kamerdebat over het aftreden van het kabinet als gevolg van de toeslagenaffaire maakte staatssecretaris Van Huffelen de Tweede Kamer duidelijk dat het ondoenlijk zou zijn om in overleg te treden met alle schuldeisers van gedupeerden. Dat zou te tijdrovend zijn om met schuldeisers tot afspraken te komen. In haar beantwoording van vragen, wekte zij de indruk dat het vooral te ingewikkeld wordt omdat de insteek van het maken van afspraken met schuldeisers vooral gericht zou zijn op het kwijtschelden van schulden.

Terecht dat staatssecretaris Van Huffelen alle overheidsschulden kwijtscheldt van slachtoffers van de toeslagenaffaire. Zoals in de vorige Vrije-Interpretatie opgemerkt, is, heeft een voorschot op compensatie alleen echt zin als gedupeerden eerst schuldenvrij zijn. Anders is de kans reëel dat het dweilen met de kraan open is, wordt en zal blijven. Zodra schuldeisers immers kennis nemen dat hun schuldenaar compensatie heeft ontvangen, zullen zij proberen hun vordering te innen. 

Ondanks dat het kabinet demissionair is, wil het de compensatie regelen voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Zelfs het voorschot van € 30.000,- dat het kabinet toezegde eind december vorig jaar, is nog steeds niet uitgekeerd. Dat kan nog wel tot mei dit jaar duren voordat het voorschot is uitgekeerd.