Broodroof

Zelfs als alle plannen van minister Dekker naar de prullenmand worden verwezen, wat haast te hopen is dat dit gebeurt, zal één begrip wat mij betreft blijven hangen: rechtshulppakketten. Wie het woord bedacht heeft, verdient een pluim. Het geeft mij de associatie van voedselpakket, wat het begrip ook een beetje koddig maakt.

Proefondervindelijk

Wanneer ik de brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer over de stelselherziening van de gefinancierde rechtsbijstand lees, verbaas ik mij over de welhaast amateuristische wijze waarop deze minister zijn plannen wil realiseren. Wellicht dat u het nog niet bekend is, maar de stelselherziening wordt proefondervindelijk uitgevoerd, zo staat te lezen in de brief aan de Tweede Kamer.
 

Karikaturen over de advocatuur

Ik ben niet tegen veranderingen van het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand, maar dan moeten de redenen daarvoor deugdelijk zijn en de veranderingen ook daadwerkelijk tot verbeteringen leiden. En ik word achterdochtig als ik minister Dekker uitleg hoor geven bij 1vandaag bij de plannen die hij heeft om het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand op schop te gooien. De minister houdt er redeneringen op na die getuigen van gebrek aan kennis of er is sprake van het doelbewust creëren van karikaturen van rechtsbijstand.

Bidden voor Asia Bibi

Dat was schrikken, niet? De vreugde over de vrijspraak was nog gaande toen het bericht kwam dat de Pakistaanse regering het op een akkoordje had gegooid met de fanatieke oppositie om te komen tot een herzieningsprocedure in de zaak van Asia Bibi. Zij heeft al zoveel geleden en inmiddels jaren gevangen gezeten zodat deze wending een onvoorstelbare tegenslag is. Eerlijk gezegd kon ik mijn tranen nauwelijks bedwingen toen ik het nieuws hoorde.

Waarom mag een predikante in Apeldoorn promoveren?

Je vraagt je af hoe het toch mogelijk is dat een vrouwelijke predikant kan promoveren aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn. Als ik het goed inschat, zal haar promotor Professor Selderhuis zijn, gelet op het onderwerp van haar promotieonderzoek. Was het niet diezelfde Selderhuis die er als de kippen bij was om te vertellen in en aan de media dat de classis Apeldoorn het besluit om te verdragen dat de samenwerkingsgemeente te Arnhem het ambt openstelt voor vrouwen ‘rap’ ongedaan moest maken?

Pagina's