• Slider Banner

    GELOVEN

  • Slider Banner

    DENKEN

  • Slider Banner

    DOEN

Simplenews subscription

E-mailadres van de abonnee.
Stay informed - subscribe to our newsletter.

Volgens het bestuur van Bewaar het Pand wordt de impasse tussen voor- en tegenstanders veroorzaakt door de zogenaamde nieuwe hermeneutiek. Daardoor wordt er binnen de kerken over allerlei onderwerpen anders gedacht. Er zijn daardoor onverenigbare standpunten ontstaan. Voorstanders van vrouw en ambt en het toelaten van praktiserende homoseksuelen tot de sacramenten maken zich volgens Bewaar het Pand schuldig aan openlijke zonde.

Wat het uitlekken van de gespreksnotitie van de ex-verkenners van de kabinetsformatie duidelijk maakt, is dat kabinetsformaties in een democratisch vacuüm plaatsvinden. Het is een proces waarop nauwelijks tot geen democratische controle mogelijk is. Weliswaar benoemt de Tweede Kamer de verkenners en geeft zij hen een opdracht mee, maar hoe die opdracht feitelijk wordt uitgevoerd en op welke manier dat wordt uitgevoerd, gaat buiten de Tweede Kamer om.

Aan de vooravond van de vergadering van de Generale Synode doet het bestuur van het Bewaar het Pand een oproep om D.V. juli/augustus alsnog fysiek bijeen te komen om tot een uitspraak te komen. Met deze oproep wordt het voorstel van het moderamen afgewezen. Dat is jammer.

De belastingdienst heeft als stelregel, blijkens de tekst op haar website, dat zij uitsluitend de beslagvrije voet berekend als sprake is van een ‘dwangverrekening’. Om te voorkomen dat, door verrekening, het inkomen van betrokkene onder het bestaansminimum komt, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid voor een persoonlijke betalingsregeling. Hierover is de nodige commotie ontstaan.