Uitzondering op de regel

Het terugtrekken door de classis Apeldoorn van het besluit om te bewilligen in het verzoek van de Kruiskerk om passief kiesrecht toe te kennen aan vrouwen in de gemeente, wekt de indruk kerkpolitiek te zijn. Ondanks dat de classis heeft gezegd enkel alleen opnieuw in gesprek te willen gaan, heeft zij het besluit van 3 oktober 2018 ingetrokken daarmee heeft zij merkwaardig gehandeld en daardoor de kwestie eerder te hebben gepolitiseerd dan te hebben gedejuridiseerd.

Barmhartige Samaritaan

Baudet toonde zijn bijbelkennis in het debat over het Marrakeshpact door ChristenUnie woordvoerder Joël Voordewind bijbelles te lezen over naastenliefde. Het was nogal een warrig verhaal, waarbij Baudet zelf, met het beroep op Jezus, betoogde dat de naaste diegene is in je directe nabijheid. Het bijzondere is dat Jezus zelf naar aanleiding van een vraag van een wetgeleerde wie de naaste is, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan vertelde.

Kanniewaarzijn

Als ik over de plannen van minister Dekker van Rechtsbescherming lees, komt onwillekeurig het tv-programma: ‘Kanniewaarzijn’ in mijn gedachten op. Gisterenavond was daarvan weer een aflevering op tv en kwamen er weer casus aanbod die, hoewel hilarisch gebracht, naar de kern genomen verschrikkelijk zijn. Het programma -  net zoals andere consumentenprogramma’s overigens - laten zien hoe weerbarstig de werkelijkheid is. Juist die weerbarstigheid - en soms zelfs hardvochtigheid - zijn bij uitstek reden om als overheid goede rechtsbijstand te waarborgen.

Sigaar uit eigen doos

Net zitten luisteren naar de minister van rechtsbescherming. Hij sprak in de Tweede Kamer en legde nog eens uit wat zijn plannen zijn omtrent de stelselwijziging voor gefinancierde rechtsbijstand. Dat het stelsel zou moeten wijzigen is op zichzelf natuurlijk niet het probleem. Het wordt een probleem als de redenen daarvoor ondeugdelijk blijken te zijn, omdat de aannames van de minister voor een stelselwijziging feitelijk onjuist blijken te zijn.

Sinterklaas

Wat een treurige toestand dat voor- en tegenstanders uitgerekend bij diverse Sinterklaas intochten als kemphanen tegenover elkaar stonden. Want laten we eerlijk zijn Sinterklaas is een kinderfeest, van oudsher. Dat er mensen zijn die zich storen aan de uitdossing van zwarte Piet en deze figuur liever zien verdwijnen is inmiddels wel bekend, dus daarvoor een demonstratie houden is misschien ook wel enigszins overdreven. De demonstraties tegen zwarte piet hebben ontegenzeggelijk invloed gehad, want zwarte piet is meer en meer veranderd in piet.

Pagina's