• Slider Banner

    GELOVEN

  • Slider Banner

    DENKEN

  • Slider Banner

    DOEN

Simplenews subscription

E-mailadres van de abonnee.
Stay informed - subscribe to our newsletter.

In de discussie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken over de openstelling van de ambten, dringt zich langzamerhand de vraag op in hoeverre zij nog onder controle is te houden voor het kerkverband. Het lijkt een brandpunt te zijn voor diepliggende meningsverschillen over even zo talrijke onderwerpen van schriftgezag tot kerkrecht en alles wat zich daar tussenin bevindt. Het onderwerp lijkt haast een sjibbolet te worden dat het kerkverband in kampen te lijkt verdelen.

Inmiddels vinden de beantwoordingen van kamervragen over de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand en LegalGuard bijna geruisloos plaats. Er ontstaat nauwelijks meer rumoer over, zelfs niet als de antwoorden die minister geeft, minst genomen, vreemd zijn, maar misschien in werkelijkheid wellicht slechts halve waarheden blijken te zijn. Daarbij lijkt het erop dat de minister ermee wegkomt doordat hij stelselmatig benadrukt dat de minister van Rechtsbescherming niet het initiatief tot de pilot heeft genomen noch partij is bij deze pilot.

Het leek zo mooi, wellicht te mooi om waar te zijn, de classis Apeldoorn verdraagt dat de samenwerkingsgemeente in Arnhem de ambten voor vrouwen open te stellen. Het classis besluit is weloverwogen en gemotiveerd. Het geeft blijk van realisme, maar vooral ook dat daarin terecht tot uitdrukking wordt gebracht dat, in het belang van lokale eenheid, aan deze samenwerkingsgemeente wordt toegestaan er voor te kiezen de ambten voor vrouwen open te stellen.

Het leek zo mooi, wellicht te mooi om waar te zijn, de classis Apeldoorn verdraagt dat de samenwerkingsgemeente in Arnhem de ambten voor vrouwen open te stellen. Het classis besluit is weloverwogen en gemotiveerd. Het geeft blijk van realisme, maar vooral ook dat daarin terecht tot uitdrukking wordt gebracht dat, in het belang van lokale eenheid, aan deze samenwerkingsgemeente wordt toegestaan er voor te kiezen de ambten voor vrouwen open te stellen.