Zinloos statement

Redelijk ongemakkelijk wanneer advocaten de belangen verdedigen van hun cliënt via de media. Dat roept ook de vraag op welk belang van de cliënt ermee gediend is. Ficq & Partners Advocaten menen namelijk dat het belang van hun cliënt ernstig geschaad wordt als de heer De Vries bij RTL Boulevard zijn - al dan niet selectieve - interpretatie van kennelijke geluidsbestanden geeft. Daarbij lijkt het belang van de cliënt van mr.

Sander en de Achmea lobby

Opnieuw is er sprake van een opzienbarende ontwikkeling in de plannen van minister Dekker. De minister heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij meedeelt dat de Raad van Rechtsbijstand, op initiatief van Achmea, met LegalGuard een pilot begint. Dat lijkt op het eerste gezicht een onschuldig zinnetje van de minister, maar dat is het allerminst. Bij vluchtig lezen wekt de brief wellicht de indruk dat de Raad van Rechtsbijstand een pilot begint, maar dat lijkt misleidend.

Klimaatspijbelaars

Het lijkt heel nobel, jongeren die opkomen voor het milieu en om die reden in actie komen. In Zweden is een meisje dat maandenlang voor het parlementsgebouw zat om aandacht te vragen voor een ander klimaatbeleid. Haar spontane protest heeft weerklank gevonden bij andere jongeren en inmiddels zijn er meerdere protestacties van jongeren. Eens in de week leggen zij hun schoolwerk neer en gaan zij de straat op. Om te kunnen protesteren onder schooltijd moeten zij van school verzuimen. Als dat verzuim ongeoorloofd is, heet dat spijbelen.

Impasse

Zo langzamerhand wordt het toch wel spannend in Den Haag. Gaat het de coalitie lukken om een oplossing te vinden voor de verschillen van inzicht over het kinderpardon? Als de media gelijk hebben, is er sprake van een impasse. Het zal getuigen van leiderschap als de vier regeringspartijen de impasse doorbreken zonder dat het kabinet valt. Als dat laatste gebeurt, zijn we nog verder van huis. De onzekerheid voor uitgeprocedeerde asielzoekers wordt er niet mee opgelost en verandering van beleid zal er door worden bemoeilijkt. Het is werkelijk te hopen dat het zover niet zal komen.

Hartverwarmend

Het was hartverwarmend een brief te krijgen van Deputaten Overleg Eenheid om samenwerkingsgemeenten en samenwerkende gemeenten een hart onder de riem te steken. Die aanmoediging is beslist waardevol nu blijkt dat samenwerkingsgemeenten en samenwerkende gemeenten in de praktijk van het kerkelijke leven zich klem en verloren kunnen voelen.

Pagina's