Doorgestoken kaart

Nu komt de aap uit de mouw. Het was natuurlijk ook wel te verwachten, maar de bedoeling van de pilot van LegalGuard of Achmea is niet anders dan gefinancierde rechtsbijstand ook mogelijk te maken voor rechtsbijstandverzekeraars. Niet meer en niet minder. De pilot houdt niet meer en anders in dan vast te stellen dat juristen van rechtsbijstandverzekeraars kwalitatief hetzelfde kunnen als advocaten.

Publiek goed

In een commentaar op één van de vorige blogs werd opgemerkt dat de stelling, dat alleen advocaten verlieslatende activiteiten doen en daardoor te weinig inkomen verdienen, onjuist is. Naast de beroepsgroep van advocaten, komt dit ook voor bij bijvoorbeeld boeren familiebedrijven; ook zij werken, door gebrek aan marktmacht en falende markt van vraag en aanbod, beneden kostprijs waardoor hun inkomen te laag is.

Assertieve advocaten

In de discussie over de stelselwijziging van gefinancierde rechtsbijstand, voeren advocaten zuivere juridische argumenten aan tegen de voorgenomen stelselwijziging. Daarbij worden, zoals het advocaten betaamt, telkens de bezwaren naar voren gebracht die aandacht vragen voor de negatieve gevolgen voor de rechtzoekenden. En die bezwaren zijn terechte bezwaren en goede argumenten om van de stelselwijziging af te zien.

Advocaten vangen bot bij Sander Dekker

Een treurige toestand dat in Brussel de pulskorvisserij verboden is. Een enorme tegenslag voor hardwerkende vissers, maar ook, zo begrijp ik, voor het milieu en in het bijzonder de zeebodem. Vanuit de politiek is van alles gedaan om dit negatieve besluit tegen te houden, maar het heeft helaas niet mogen baten. Met name Peter van Dalen van de ChristenUnie heeft hard geknokt om het verbod te voorkomen. Daarnaast heeft ook de regering zich in de persoon van Carola Schouten met deze materie intensief beziggehouden. Dat dwingt waardering en respect af.

Pagina's