• Slider Banner

    GELOVEN

  • Slider Banner

    DENKEN

  • Slider Banner

    DOEN

Simplenews subscription

E-mailadres van de abonnee.
Stay informed - subscribe to our newsletter.

Als het gaat om de openstelling van de ambten spitst de discussie zich toe op een beperkt en select aantal bijbelverzen die van zwaarwegende betekenis worden geacht. Misschien is daarbij 1 Timotheüs 2:11-15 wel het meest in het oog springende, omdat die teksten duidelijk lijken te zijn. Deze tekstpassage van 1 Timotheüs 2:11-15 is echter geen bewijstekst voor het standpunt dat aan vrouwen geen gezaghebbend leidinggeven is toegestaan. Het gaat Paulus niet zozeer om het verbod om gezaghebbend leiding te geven, maar om het gebod tot bescheidenheid.

In de vorige vrije-Interpretatie is geconcludeerd dat Professor Barr aantoont in haar boek “The making of Biblical womanhood” dat in de (bijbelse) geschiedenis van de kerk de dominantie van de man het gevolg is van patriarchale patronen die hun oorsprong vinden in de zondeval. Uit het feit dat de dominante positie van de man veroorzaakt is door de zondeval, betekent dat zij niet kan worden verklaard door de schepping zelf.

Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken bestaan diepgaande verschillen over de openstelling van de ambten voor vrouwen. Het kerkelijke standpunt staat openstelling van de ambten in de weg, maar inmiddels zijn er onderbelichte historische argumenten die een ander licht op het kerkelijke standpunt werpen. Onlangs verscheen namelijk een boek van Professor Beth Allison Barr, ‘The making of Biblical womanhood’.

In een verklaring van Baudet op de website van Forum voor Democratie is te lezen dat de bevrijdingsdagposter-actie van Forum voor Democratie een protest is tegen de moraalmacht. De posteractie zou een reactie zijn op het monopolie dat de zittende macht zou hebben op wat goed en kwaad is. Het is een protest om in opstand te komen tegen de heersende elite om die elite omver te werpen. De poster zou niet refereren aan de Tweede Wereldoorlog, laat staan dat zij zou refereren aan dodenherdenking.