Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over de vastgelopen formatiebesprekingen en het voornemen om Remkes te benoemen als nieuwe informateur die moet onderzoeken of een minderheidskabinet met VVD, D66 en CDA mogelijk is. De inmiddels maandenlange formatie sleept zich in een oneindig traag tempo voort.

Op 1 juni 2016 wees het Gerechtshof Amsterdam een spraakmakend arrest. Spraakmakend omdat een ogenschijnlijk onschuldig vergrijp grote gevolgen voor de werknemer had. In meerdere media is erover bericht. De krantenkoppen spraken boekdelen en vatten de kern eigenlijk heel behoorlijk samen, namelijk ontslag om drinken flesje water; ontslag op staande voet voor alle duidelijkheid.

De broeders Baars, De Boer, Egas en Kieviet hebben aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken een verklaring van gevoelen gestuurd. Zij zijn bezorgd over het schriftgezag binnen de kerken en de nieuwe hermeneutische elementen die volgens hen in de discussie over vrouw en ambt zijn ingebracht. De eerste gedachte was: dit is geen verklaring van gevoelen, maar een verklaring van onderbuikgevoelens. Bij nader inzien is die laatste kwalificatie niet constructief en ook suggestief dus voor een goed gesprek weinig zinvol. Maar als eerste reactie geeft het wel te denken.