Pechtold wankelt

De partijvoorzitter van D66 vindt, zo begreep ik uit de media - de liefdesaffaire van Pechtold een privé-kwestie. Op zichzelf lijkt mij dat een te billijken standpunt, omdat een liefdesrelatie of een verbroken relatie niet tot het domein van de politiek behoort. Toch is daarmee niet alles gezegd. Zolang het liefdesdrama buiten het gezichtsveld van het brede publiek blijft, is er inderdaad geen noodzaak om aan het liefdesverdriet van een politicus aandacht te besteden.

Belaste duurzaamheid

Met enige verbazing las ik dat gemeenten, bij het bepalen van de WOZ-waarde, óók de waarde van zonnepanelen mogen meetellen. Ongetwijfeld dat de uit spraak van de rechtbank en het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden juridisch deugen, maar het doet mij toch de wenkbrauwen fronsen. Sinds geruime tijd is er op allerlei manieren aandacht voor duurzame energie. Als ik mij niet vergis is het ook de overheid zelf die haar burgers probeert te stimuleren over te gaan op duurzame energie. Volgens mij zijn er zelfs subsidies beschikbaar die de aanschaf van zonnepanelen moeten stimuleren.

minister Dekker

Terwijl de gesubsidieerde rechtsbijstand voor advocaten onvoldoende inkomen oplevert, bewierookt minister Sander Dekker de commerciële rechtsbijstandsverzekeraar. De minister die rechtsbescherming in zijn portefeuille heeft, heeft kennelijk weinig op met de advocatuur en met de sociale advocatuur in het bijzonder. Ofschoon hij in de commercial van het werkbezoek dat niet expliciet zegt, wekt hij in het promotiefilmpje minst genomen de indruk dat - in tegenstelling tot de advocatuur - rechtsbijstandsverzekeraars beter omspringen met de belangen van rechtzoekenden.

Humaan

Eerlijk gezegd kreeg ik een vervelend gevoel bij het nieuws over die twee minderjarige kinderen die Nederland worden uitgezet. Zeker, de rechter heeft gesproken en in een betamelijke rechtsstaat gelden regels en wetten en die moeten worden gehandhaafd. Wanneer je de uitspraak van de Raad van State leest, krijg je ook wel de indruk dat het een weloverwogen beslissing betreft. Het systeem heeft gewerkt, ongeacht of er kritiek is te leveren op de juridische argumentatie.

Pagina's