Jeruzalem, stad van vrede

Daar gaan we dan als reisgezelschap in de woestijn van ons leven, de weg zoekend naar Nieuw Jeruzalem. Veel weten we nog niet van die bestemming af, maar Nieuw Jeruzalem is de hoofdstad van het Koninkrijk der Hemelen. Hoe ver het nog weg ligt en hoe de route is die moet worden afgelegd om daar te komen, is moeilijk te zeggen. We zijn bovendien een kleurrijk gezelschap van mensen met allemaal verschillende achtergronden en ervaringen. Velen van ons zijn eerst opgetrokken met  andere groepen van mensen met andere ideeën.

Haags gekrakeel

Misschien hebt u het niet meegekregen maar het parlementaire jaar is afgelopen dinsdag met Prinsjesdag geopend. Staat die dag nog in het teken van feest en stijlvolle traditie, daags erna beginnen de Algemene Beschouwingen. Daarin wordt gedebatteerd over de hoofdlijnen van het te voeren beleid voor het komende jaar. Wellicht bij uitstek het debat waarbij oppositie zich kan profileren ten opzichte van regeringspartijen, terwijl coalitiepartijen kunnen laten zien dat zij een gesloten front zijn en staan voor het regeringsbeleid.

Klaas Dijkhoff

Klaas Dijkhoff heeft het helemaal gehad met de Rooms Katholieke Kerk waartoe hij tot voor kort behoorde. Daarvan maakt hij publiekelijk gewag door een open brief aan kardinaal Eijk te sturen. Deze brief is zelfs gepubliceerd op de website van de VVD. Uit deze brief leid ik af dat Dijkhoff de inhoud van het Roomse geloof al veel eerder vaarwel heeft gezegd, maar om nostalgische redenen zijn kerklidmaatschap niet heeft opgezegd. Dat op zich zegt ook iets over de plaats die de kerk in Dijkhoff's leven kennelijk toch altijd heeft ingenomen.

Burgemeester van Amsterdam

Burgemeester Halsema van Amsterdam doet stevige uitspraken in het interview met AT5. Kennelijk beoogt zij duidelijk te maken dat deze linkse burgemeester hard optreden niet uit de weggaat en dat dit dus niet alleen is voorbehouden aan rechtse liberale bestuurders. Tenminste het is te hopen dat dit de reden is waarom mevrouw Halsema zulke stevige uitspraken heeft gedaan.

Nieuw Jeruzalem

Welkom in de kerk, een rustplaats voor je ziel een oase in de levenswoestijn. Hier kun je als levensreiziger even de ballast van je leven van je afzetten, je zorgen, je angsten, je teleurstelling, je onzekerheid, maar ook je zonden en je pijn. Even de rugzak van je schouders laten glijden en de rugzak op de grond zetten. Voel je de stijve nekspieren en schouderbladen die gebukt gingen onder het gewicht van het leven? Hier op deze pleisterplaats kun je even op adem komen en kun je de koele bries van Gods Geest voelen, wat een verademing.

Pagina's