Karikaturen over de advocatuur

Ik ben niet tegen veranderingen van het stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand, maar dan moeten de redenen daarvoor deugdelijk zijn en de veranderingen ook daadwerkelijk tot verbeteringen leiden. En ik word achterdochtig als ik minister Dekker uitleg hoor geven bij 1vandaag bij de plannen die hij heeft om het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand op schop te gooien. De minister houdt er redeneringen op na die getuigen van gebrek aan kennis of er is sprake van het doelbewust creëren van karikaturen van rechtsbijstand.

Bidden voor Asia Bibi

Dat was schrikken, niet? De vreugde over de vrijspraak was nog gaande toen het bericht kwam dat de Pakistaanse regering het op een akkoordje had gegooid met de fanatieke oppositie om te komen tot een herzieningsprocedure in de zaak van Asia Bibi. Zij heeft al zoveel geleden en inmiddels jaren gevangen gezeten zodat deze wending een onvoorstelbare tegenslag is. Eerlijk gezegd kon ik mijn tranen nauwelijks bedwingen toen ik het nieuws hoorde.

Waarom mag een predikante in Apeldoorn promoveren?

Je vraagt je af hoe het toch mogelijk is dat een vrouwelijke predikant kan promoveren aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn. Als ik het goed inschat, zal haar promotor Professor Selderhuis zijn, gelet op het onderwerp van haar promotieonderzoek. Was het niet diezelfde Selderhuis die er als de kippen bij was om te vertellen in en aan de media dat de classis Apeldoorn het besluit om te verdragen dat de samenwerkingsgemeente te Arnhem het ambt openstelt voor vrouwen ‘rap’ ongedaan moest maken?

Prealabel

Het besluit van de classis Apeldoorn blijft een netelige kwestie binnen de CGK-kerken. Dat heeft volgens mij niet eens zozeer te maken met de vrouw in het ambt zelf als wel met het schriftverstaan wat daaraan ten grondslag ligt. De gevolgen daarvan zijn dat het voor een deel van het kerkverband niet of nauwelijks denkbaar is dat binnen het kerkverband uitzonderingen worden toegestaan op het besluit dat het ambt niet openstaat voor vrouwen.

Rechtsbijstand-innovatiefonds

Misschien hebt u het ook langs zien komen op social media; een filmfragment van een discussie tussen minister Dekker en Sociale advocatuur. In het filmpje dat op Youtube is te zien, vertelt minister Dekker dat hij niet eerst het dak wil herstellen, omdat hij het plan heeft om de woning te vergroten met een uitbouw. U begrijpt, deze vergelijking ziet op de stelselwijziging in de gefinancierde rechtsbijstand die minister Dekker voor ogen heeft.

Pagina's