Kanniewaarzijn

Als ik over de plannen van minister Dekker van Rechtsbescherming lees, komt onwillekeurig het tv-programma: ‘Kanniewaarzijn’ in mijn gedachten op. Gisterenavond was daarvan weer een aflevering op tv en kwamen er weer casus aanbod die, hoewel hilarisch gebracht, naar de kern genomen verschrikkelijk zijn. Het programma -  net zoals andere consumentenprogramma’s overigens - laten zien hoe weerbarstig de werkelijkheid is. Juist die weerbarstigheid - en soms zelfs hardvochtigheid - zijn bij uitstek reden om als overheid goede rechtsbijstand te waarborgen.

Sigaar uit eigen doos

Net zitten luisteren naar de minister van rechtsbescherming. Hij sprak in de Tweede Kamer en legde nog eens uit wat zijn plannen zijn omtrent de stelselwijziging voor gefinancierde rechtsbijstand. Dat het stelsel zou moeten wijzigen is op zichzelf natuurlijk niet het probleem. Het wordt een probleem als de redenen daarvoor ondeugdelijk blijken te zijn, omdat de aannames van de minister voor een stelselwijziging feitelijk onjuist blijken te zijn.

Sinterklaas

Wat een treurige toestand dat voor- en tegenstanders uitgerekend bij diverse Sinterklaas intochten als kemphanen tegenover elkaar stonden. Want laten we eerlijk zijn Sinterklaas is een kinderfeest, van oudsher. Dat er mensen zijn die zich storen aan de uitdossing van zwarte Piet en deze figuur liever zien verdwijnen is inmiddels wel bekend, dus daarvoor een demonstratie houden is misschien ook wel enigszins overdreven. De demonstraties tegen zwarte piet hebben ontegenzeggelijk invloed gehad, want zwarte piet is meer en meer veranderd in piet.

Broodroof

Zelfs als alle plannen van minister Dekker naar de prullenmand worden verwezen, wat haast te hopen is dat dit gebeurt, zal één begrip wat mij betreft blijven hangen: rechtshulppakketten. Wie het woord bedacht heeft, verdient een pluim. Het geeft mij de associatie van voedselpakket, wat het begrip ook een beetje koddig maakt.

Proefondervindelijk

Wanneer ik de brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer over de stelselherziening van de gefinancierde rechtsbijstand lees, verbaas ik mij over de welhaast amateuristische wijze waarop deze minister zijn plannen wil realiseren. Wellicht dat u het nog niet bekend is, maar de stelselherziening wordt proefondervindelijk uitgevoerd, zo staat te lezen in de brief aan de Tweede Kamer.
 

Pagina's