Verschillende verhoudingen

Het zal niet vaak gebeuren dat er geblogd wordt over een classisvergadering. Toch moet het kunnen want is het een openbare vergadering die toegankelijk is voor iedereen. Iedere keer valt op dat deze classisvergaderingen best inspannend zijn. Je zou denken dat het een gemoedelijke bijeenkomst is, omdat er allemaal mannen zijn - geen vrouwen want die hebben binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken geen regeerambt - die geloven in dezelfde Heer.

Doorgestoken kaart

Nu komt de aap uit de mouw. Het was natuurlijk ook wel te verwachten, maar de bedoeling van de pilot van LegalGuard of Achmea is niet anders dan gefinancierde rechtsbijstand ook mogelijk te maken voor rechtsbijstandverzekeraars. Niets meer en niets minder. De pilot houdt niet meer en anders in dan vast te stellen dat juristen van rechtsbijstandverzekeraars kwalitatief hetzelfde kunnen als advocaten.

Hartverwarmend

Het was hartverwarmend een brief te krijgen van Deputaten Overleg Eenheid om samenwerkingsgemeenten en samenwerkende gemeenten een hart onder de riem te steken. Die aanmoediging is beslist waardevol nu blijkt dat samenwerkingsgemeenten en samenwerkende gemeenten in de praktijk van het kerkelijke leven zich klem en verloren kunnen voelen.

Uitzondering op de regel

Het terugtrekken door de classis Apeldoorn van het besluit om te bewilligen in het verzoek van de Kruiskerk om passief kiesrecht toe te kennen aan vrouwen in de gemeente, wekt de indruk kerkpolitiek te zijn. Ondanks dat de classis heeft gezegd enkel alleen opnieuw in gesprek te willen gaan, heeft zij het besluit van 3 oktober 2018 ingetrokken daarmee heeft zij merkwaardig gehandeld en daardoor de kwestie eerder te hebben gepolitiseerd dan te hebben gedejuridiseerd.

Barmhartige Samaritaan

Baudet toonde zijn bijbelkennis in het debat over het Marrakeshpact door ChristenUnie woordvoerder Joël Voordewind bijbelles te lezen over naastenliefde. Het was nogal een warrig verhaal, waarbij Baudet zelf, met het beroep op Jezus, betoogde dat de naaste diegene is in je directe nabijheid. Het bijzondere is dat Jezus zelf naar aanleiding van een vraag van een wetgeleerde wie de naaste is, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan vertelde.

Pagina's