Ventielregeling

Naar aanleiding van de toespraak van professor Selderhuis is er al veel gezegd en geschreven over die toespraak. Zelfs de NOS is het niet ontgaan en heeft hierover bericht. Dat op zichzelf is uiteraard een trieste constatering omdat daarvan geen positief getuigenis vanuit gaat. Het is misschien wel een dringende aansporing om de crisissfeer zo snel als mogelijk te beëindigen.

legalisme of spiritualisme

‘Kerkrecht is zo simpel als het maar zijn kan: het is een kwestie van afspraken’: aldus hoogleraar Selderhuis kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Een mooie oneliner, maar het gaat dan niet zozeer om simpel als wel om simplistisch; simplistisch omdat met deze uitspraak eraan wordt voorbijgegaan dat het kerkrecht een samenstelsel is van regels, besluiten en jurisprudentie. De aard van de regels en besluiten kunnen ook nog eens wezenlijk van elkaar verschillen.

Raad voor Rechtsbijstand

Het lijkt vanzelfsprekend dat de Raad voor Rechtsbijstand voor zichzelf een rol ziet weggelegd om nuldelijns rechtsbijstand aan te bieden; toch is dat veel minder vanzelfsprekend als het lijkt. Immers, de Raad voor Rechtsbijstand voert slechts wettelijke taken uit, zodat dit de vraag oproept op grond waarvan de Raad voor Rechtsbijstand nuldelijns rechtsbijstand mag aanbieden. Die vraag is met name relevant omdat de vraag is met welke financiële middelen de Raad voor Rechtsbijstand deze zogenaamde nuldelijns rechtsbijstand financiert.

Gemiste kans

Eindelijk heeft de Nederlandse Orde van Advocaten gereageerd op de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard. De reactie is eigenlijk best wel teleurstellend. De reactie van Orde lijkt te getuigen van een soort berusting in het feit dat deze pilot van start is gegaan. Uit de woorden van de tekst van reactie lijkt de volgen dat de Orde er niet blij mee is, maar geen mogelijkheden heeft om zich ertegen te verzetten.

Gelopen koers

Het is ogenschijnlijk sympathiek van de Raad voor Rechtsbijstand om veel gestelde vragen over de pilot met LegalGuard alsnog te beantwoorden. Zeker, een beetje laat, want het zou charmanter zijn geweest wanneer deze informatie zou zijn gedeeld voordat de pilot van start ging. Met het beantwoorden van veel gestelde vragen, is het wantrouwen tegen de pilot zeker niet weggenomen, eerder bevestigd. Immers, opnieuw blinkt de Raad voor Rechtsbijstand er in uit om weinig concreet te zijn bij het beantwoorden van vragen.

Pagina's