Demagogie van Baudet

Dat Forum voor Democratie haar campagne voor de provinciale verkiezingen gisteren voortzette, valt haar niet te verwijten. Natuurlijk kun je erover twisten of dat, in het licht van de gebeurtenissen in Utrecht, gepast is; maar dat is uiteindelijk een kwestie van smaak. Dat het dodelijke incident ook een politieke dimensie kan hebben, is ook nog in te komen, zeker wanneer zou blijken dat het zou gaan om een religieus-geïnspireerde daad. Juist in een democratische rechtsstaat is het belangrijk dat politici ieder onderwerp ter discussie kunnen stellen zonder taboe.

Gemiste kans

Eindelijk heeft de Nederlandse Orde van Advocaten gereageerd op de pilot van de Raad voor Rechtsbijstand met LegalGuard. De reactie is eigenlijk best wel teleurstellend. De reactie van Orde lijkt te getuigen van een soort berusting in het feit dat deze pilot van start is gegaan. Uit de woorden van de tekst van reactie lijkt de volgen dat de Orde er niet blij mee is, maar geen mogelijkheden heeft om zich ertegen te verzetten.

Gelopen koers

Het is ogenschijnlijk sympathiek van de Raad voor Rechtsbijstand om veel gestelde vragen over de pilot met LegalGuard alsnog te beantwoorden. Zeker, een beetje laat, want het zou charmanter zijn geweest wanneer deze informatie zou zijn gedeeld voordat de pilot van start ging. Met het beantwoorden van veel gestelde vragen, is het wantrouwen tegen de pilot zeker niet weggenomen, eerder bevestigd. Immers, opnieuw blinkt de Raad voor Rechtsbijstand er in uit om weinig concreet te zijn bij het beantwoorden van vragen.

Oorverdovend stil

Inmiddels is het alweer ruim een week geleden dat ik mijn blog ‘doorgestoken kaart’ publiceerde. Honderden mensen hebben haar gelezen en tientallen hebben erop gereageerd. De Nederlandse Orde Van Advocaten berichtte in een tweet op de blog dat zij nog maar recentelijk kennis had genomen dat de pilot van LegalGuard met de Raad voor Rechtsbijstand deze maand is begonnen; de Orde beloofde met een reactie te komen.

Verschillende verhoudingen

Het zal niet vaak gebeuren dat er geblogd wordt over een classisvergadering. Toch moet het kunnen want is het een openbare vergadering die toegankelijk is voor iedereen. Iedere keer valt op dat deze classisvergaderingen best inspannend zijn. Je zou denken dat het een gemoedelijke bijeenkomst is, omdat er allemaal mannen zijn - geen vrouwen want die hebben binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken geen regeerambt - die geloven in dezelfde Heer.

Pagina's